ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการทำควาวสะอาด ส่งพนักงาน แม่บ้าน คนสวน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส


72/67 หมู่บ้านพฤกษา 54/1 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่

72/67 หมู่บ้านพฤกษา 54/1 หมู่ที่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส

ได้แก่ 0123559000491
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.พี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*