ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้ในบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย


90/48 หมู่ที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

90/48 หมู่ที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย

ได้แก่ 0123559000521
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ็ม.เอช.พี. ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*