ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ปลีก ส่ง บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์


23/159 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์ ตั้งอยู่ที่

23/159 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์

ได้แก่ 0123559000539
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริจินดา พาณิชย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*