ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร


98/30 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร ตั้งอยู่ที่

98/30 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร

ได้แก่ 0123559000598
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัยกร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*