ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับตกแต่งภายใน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง


99/6155 หมู่บ้านประดับดาว 6 หมู่ที่ 2 ซอย12 ถนนราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง ตั้งอยู่ที่

99/6155 หมู่บ้านประดับดาว 6 หมู่ที่ 2 ซอย12 ถนนราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรืองเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง

ได้แก่ 0123559000601
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินกิจรุ่งเรือง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*