ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์  รุ่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ งานพิมพ์อื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่ง


124/5 หมู่ที่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่ง ตั้งอยู่ที่

124/5 หมู่ที่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่ง

ได้แก่ 0123559000628
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อานันท์ รุ่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*