บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด"

บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าล้อแมกซ์รถยนต์ ยางรถยนต์ และอุปกรร์ประกอบรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด


3 ซอยสามัคคี 28 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยสามัคคี 28 ถนนสามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด

ได้แก่ 0125558000022
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีพี สปีด วีล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*