บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการข้อมูลต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็คทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด


108/482 หมู่ที่ 14 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

108/482 หมู่ที่ 14 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125558000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย คอล เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*