บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด"

บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี และเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด


99/104 หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ ซอย 13 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/104 หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ ซอย 13 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125558000057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น เอ แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ ออดิทติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*