บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด"

บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการเขียน ออกแบบเว็บไซต์ รับจดทะเบียนโดเมนเนม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด


9/25 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/25 หมู่ที่ 4 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด

ได้แก่ 0125558000065
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*