บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด"

บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับปรึกษาออกแบบวิเคราะห์ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด


125/338 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

125/338 หมู่ที่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125558000189
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอสไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*