บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด"

บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการด้านการโฆษณา จัดทำป้ายโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด


36/75-76 หมู่ที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

36/75-76 หมู่ที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125558000219
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเจริญ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*