บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด"

บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิต และจำหน่ายสมุนไพร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด


439 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

439 ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้แก่ 0125558000227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอกลักษณ์สมุนไพรไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*