บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด"

บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วงพื้นที่ อาคาร เพื่อแสดงสินค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด


3 ซอยสามัคคี 43 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยสามัคคี 43 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด

ได้แก่ 0125558000235
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเวิลด์ ดีเวอร์ พลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*