บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด"

บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการนำเข้าส่งออก จำหน่ายในและต่างประเทศซึ่งสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนภาชนะใส่อาหารที่ทำจากพลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด


89/982 หมู่ที่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/982 หมู่ที่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0125558000308
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู๊ดเดลี่โฮมโปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*