บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด


5/133 ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/133 ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125558000316
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีบี พริ้นท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*