บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด"

บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์และรักษาสัตว์เลี้ยง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด


4/29-30 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/29-30 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด

ได้แก่ 0125558000430
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ทีบี ดีโป้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*