บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์และรักษาสัตว์เลี้ยง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


55/43-45 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/43-45 หมู่ที่ 1 ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0125558000456
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์ทีบีเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*