บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัด"

บริษัท โลคัล  เรสซิเด๊นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอาคาร ที่พักสำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัด


91/72 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

91/72 หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัด

ได้แก่ 0125558000472
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โลคัล เรสซิเด๊นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*