บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด"

บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด


47/33 หมู่บ้านศุภารมย์ หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/33 หมู่บ้านศุภารมย์ หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด

ได้แก่ 0125558000499
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*