บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับเป็นที่ปรึกษา ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด


47/225 หมู่ที่ 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

47/225 หมู่ที่ 8 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0125558000502
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*