บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร เฟรนไชส์ร้านเครื่องดื่มกาแฟไอศกรีมและเบเกอรี่ ตัวแทนจำหน่ายธุรกิจดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด


98/117 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา หมู่ที่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/117 หมู่บ้านพฤกษ์ลดา หมู่ที่ 10 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0125558000561
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันแมนเนจเมนท์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*