บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด"

บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด


59/303 หมู่ที่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/303 หมู่ที่ 1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด

ได้แก่ 0125558000588
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีดู แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*