บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด"

บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,999,900 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าข้าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด


58 หมู่ที่ 4 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

58 หมู่ที่ 4 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด

ได้แก่ 0125558000596
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ไรซ์ โปรดักส์ ซัคเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*