บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด"

บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการท่องเที่ยวและจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด


45/91 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/91 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด

ได้แก่ 0125558000669
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยี่ลู่ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*