บริษัท ดาร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดาร์ท จำกัด"

บริษัท ดาร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดาร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหาร จัดการอื่นๆ ซึ่งยังมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดาร์ท จำกัด


179/310 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

179/310 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท ดาร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดาร์ท จำกัด

ได้แก่ 0125558000707
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดาร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดาร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*