บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด"

บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงามและสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด


555/9 อาคารบี ศูนย์การค้าเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 217 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/9 อาคารบี ศูนย์การค้าเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 217 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด

ได้แก่ 0125558000715
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยู-ลิซ่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*