บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและนำเข้า อุปกรณ์เครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย สนามเด็ก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


38/1 หมู่ที่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/1 หมู่ที่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0125558000782
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เน็กซ์ วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*