บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด"

บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อขาย สินค้า อุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด


85/342 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด ตั้งอยู่ที่

85/342 หมู่ที่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด

ได้แก่ 0125558000791
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนเจอรัล โปร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*