บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการติดตั้ง จำหน่าย อะไหล่ และดูแล บำรุงรักษา แก้ไข ซ่อมแซม ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด


135/607 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

135/607 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125558000944
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิคทอร์รี่ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*