บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด"

บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อมา ขายไป ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ รวมถึงชิ้นส่วนของวัสดุดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด


27/109 หมู่ที่ 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/109 หมู่ที่ 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด

ได้แก่ 0125558000979
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชัยมงคล พลาสแพค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*