บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด


23/1 หมู่ที่ 2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

23/1 หมู่ที่ 2 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

แผนที่บริษัท บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0125558001029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส เค ที โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*