บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตภาพยนต์ ละคร วิดิทัศน์ มิวสิกวิดีโอ การออกแบบ เช็ตฉาก รวมทั้งผลิตและขายโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด


63/37 หมู่ที่ 5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/37 หมู่ที่ 5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0125558001053
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หนุมาน โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*