บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด


95 หมู่ที่ 5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

95 หมู่ที่ 5 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125558001142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเอเอ อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*