บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด"

บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด


5 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/7 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

5 ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 14/7 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0125558001207
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีซีเอช ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*