บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ออกแบบ ตรวจสอบ แก้ไขให้คำปรึกษาและผลิต ระบบโปรแกรม ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรและกระบวนการผลิต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด


72/4 หมู่ที่ 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/4 หมู่ที่ 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0125558001215
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดวา เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*