บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด"

บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับออกแบบ ตัดเย็บ และติดตั้งผ้าม่าน ฉากกั้นห้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด


29/22 หมู่ที่ 3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/22 หมู่ที่ 3 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

แผนที่บริษัท บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด

ได้แก่ 0125558001223
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ.แอล.เคอร์เทน แอนด์ ลอนดรี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*