บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าข้าวและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด


6/68 หมู่ที่ 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/68 หมู่ที่ 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0125558001240
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีแอนด์พี โกลด์ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*