บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด"

บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตเครื่องมือตัดเจาะ คอนกรีตและถนน แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


19/172 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 19/1 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/172 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 19/1 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ได้แก่ 0125558001258
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีเกจ แอสโซซิเอทส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*