บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด"

บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าสินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด


123/8 หมู่ที่ 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

123/8 หมู่ที่ 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

แผนที่บริษัท บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด

ได้แก่ 0125558001266
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เม้กส์ มี บาย ดอกเตอร์ แนนซี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*