บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด"

บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก หมึก ตลับหมึก เครื่องพริ้นเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด


77/339 หมู่ที่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/339 หมู่ที่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0125558001291
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพชรปากี อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*