บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด"

บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกจิการรับจ้างผลิต จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด


150/13 หมู่ที่ 5 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด ตั้งอยู่ที่

150/13 หมู่ที่ 5 ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด

ได้แก่ 0125558001410
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีไซน์ดู-ดี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*