บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด"

บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาติดตั้งเกี่ยวกับงานวิศวกรระบบไฟฟ้าประปาปรับอากาศโรงงานโรงแรมถนนเขื่อน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด


50/331 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

50/331 หมู่ที่ 5 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด

ได้แก่ 0125558001428
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โนติสท์ วิศวกรรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*