บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการนำเข้าส่งออกจัดจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ชิ้นส่วนวัตถุดิบทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด


92/20 หมู่ที่ 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

92/20 หมู่ที่ 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0125558001444
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันแพลนเนท เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*