บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างผลิต และออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งสื่อโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด


122 หมู่บ้านอัญชลี ซอยรณสิทธิพิชัย 4 ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

122 หมู่บ้านอัญชลี ซอยรณสิทธิพิชัย 4 ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0125558001452
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วี8 ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*