บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด"

บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกได้แก่ รถยก อุปกรณ์รถยก ยางรถยก และอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด


100/12 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/12 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด

ได้แก่ 0125558001479
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม แคนนารี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*