บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด"

บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ จ้างผลิต และจำหน่ายแชมพูสระผม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด


19/13 หมู่ที่ 5 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด ตั้งอยู่ที่

19/13 หมู่ที่ 5 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

แผนที่บริษัท บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด

ได้แก่ 0125558001495
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยอดรักษ์สมุนไพรไทย (222) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*