บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด"

บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตสื่อโฆษณาโทรทัศน์ วิทยุ ทุกชนิด ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด


60/149 หมู่บ้านพฤกษา 41 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

60/149 หมู่บ้านพฤกษา 41 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด

ได้แก่ 0125558001550
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แก้วสวรรค์โปรดักชั่น 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*