บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด"

บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม อลูมิเนียม ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด


32/6 หมู่ที่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด ตั้งอยู่ที่

32/6 หมู่ที่ 3 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

แผนที่บริษัท บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด

ได้แก่ 0125558001576
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เรด แอนท์ สยาม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*