บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด"

บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์ และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัดทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด


89/340 หมู่ที่ 8 ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/340 หมู่ที่ 8 ถนนบางรักใหญ่-บ้านใหม่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

แผนที่บริษัท บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด

ได้แก่ 0125558001649
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีอาร์. เมดิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*